Luottamusmiesvaalit HY247:ssä

8.9.2021

Helsingin yliopiston ammattiosasto JHL ry 645 toimeenpanee vaalit luottamusmiesten valitsemiseksi Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:öön (HY247). Vaalit järjestetään sähköisenä äänestyksenä.

Vaaleissa valitaan Helsingin yliopiston ammattiosasto JHL ry 645:n luottamusmies ja varaluottamusmies vuosiksi 2022 – 2023. Luottamusmiesten toimialueena on HY247:n työpaikat. Vaalikelpoisia ja äänioikeutettuja ovat HY247:ään työsuhteessa olevat.

Ilmoitus vaalista toimintaohjeineen annetaan keskiviikkona 8.9.2021 henkilökohtaisesti sähköpostilla tai kirjeellä HY247:ään työsuhteessa oleville yhdistyksen jäsenille.

Vaalien aikataulu

  • ke 8.9.2021: Vaali-ilmoitus
  • ke 8.9.2021 – ti 5.10.2021 klo 23:59: Ehdokasasettelu
  • ti 5.10.2021: Jäsenyyden alettava viimeistään, jotta jäsen on vaalikelpoinen ja äänioikeutettu
  • ti 5.10.2021: Ehdokkaan ja äänioikeutetun työsuhdetiedot, sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero viimeistään oltava oikein jäsenrekisterissä
  • ke 6.10.2021: Ehdokasasettelun tulokset
  • ke 13.10.2021 klo 00:00 – ti 2.11.2021 klo 23:59: Sähköinen äänestys tarvittaessa
  • ke 3.11.2021: Äänestyksen tulokset